Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej (SEN) to dzieło Prowincji Warszawskiej Ojców Franciszkanów działające w ramach Rycerstwa Niepokalanej przy współpracy innych prowincji franciszkańskich i parafii diecezjalnych. Powstała w 2012 roku.

Celem SEN jest:

 • zdobycie całego świata dla Chrystusa przez Niepokalaną;

 • rozwój duchowy członków wspólnoty;

 • przygotowanie animatorów MI;

 • przygotowanie do wzięcia większej odpowiedzialności za rozwój Rycerstwa Niepokalanej (MI) i ewangelizację w duchu MI.

Kto może należeć do SEN?

 • osoba po bierzmowaniu;

 • powyżej 16 roku życia;

 • która ukończyła Rekolekcje Ewangelizacyjne (REMI).

Członkowie SEN angażują się m.in. w następujące przedsięwzięcia:

 • posługa na rekolekcjach i prowadzenie grup formacyjnych SEN;

 • pomoc w rekolekcjach i akcjach ewangelizacyjnych MI;

 • organizowanie akcji promujących MI i św. Maksymiliana;

 • prowadzenie grup Rycerstwa Niepokalanej (MI);

 • pomoc w duszpasterstwie parafialnym;

 • organizowanie rekolekcji, dni skupienia, itp.;

Co zrobić, by wstąpić do SEN?

1. Przyjedź na Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej (REMI). Zapisy TUTAJ.
2. Zgłoś swoją chęć wstąpienia do prowadzącego rekolekcje.
3. Pod koniec Rekolekcji Ewangelizacyjnych otrzymasz pierwsze informacje o formacji w SEN.
4. We wrześniu otrzymasz informacje o miejscu pierwszego spotkania organizacyjnego Twojej grupy.

Do rozpoczęcia roku formacyjnego SEN potrzebna jest grupa min. 3 osób, z jednej miejscowości lub okolicy, niekoniecznie z jednej parafii. Ważne żeby osoby te po rekolekcjach miały możliwość cotygodniowych spotkań w ciągu roku.