Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej (SEN) jest programem formacyjnym, który działa w ramach Rycerstwa Niepokalanej w Polsce. Szkoła powstała w 2012 roku.

Celem głównym SEN jest:

  • przygotowywanie członków Rycerstwa Niepokalanej (MI) do wzięcia większej odpowiedzialności za rozwój MI i ewangelizację w tym duchu.

Kto może podjąć formację w SEN?

  • osoba, która ukończyła Rekolekcje Ewangelizacyjne (REMI) i zgłosi chęć prowadzącemu rekolekcje

Członkowie SEN angażują się m.in. w następujące przedsięwzięcia:

  • posługa na rekolekcjach i prowadzenie grup formacyjnych SEN;

  • pomoc w rekolekcjach i akcjach ewangelizacyjnych MI;

  • organizowanie akcji promujących MI i św. Maksymiliana;

  • prowadzenie grup Rycerstwa Niepokalanej (MI);

  • pomoc w duszpasterstwie parafialnym;

  • organizowanie rekolekcji, dni skupienia, itp.;

SEN prowadzi obecnie dwa rodzaje rekolekcji otwartych, na które mogą przyjechać zarówno członkowie MI, jak i osoby nie należące jeszcze do Rycerstwa Niepokalanej:

  • Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej (REMI) – szczegóły i zapisy: TUTAJ

  • Rekolekcje o Rycerstwie Niepokalanej (ROMI) – szczegóły i zapisy: TUTAJ