Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej (SEN) to dzieło Prowincji Warszawskiej Ojców Franciszkanów działające w ramach Rycerstwa Niepokalanej przy współpracy innych prowincji franciszkańskich i parafii diecezjalnych. Powstała w 2012 roku.

Celem SEN jest:

 • zdobycie całego świata dla Chrystusa przez Niepokalaną;

 • przygotowanie ewangelizatorów-animatorów MI;

 • rozwój duchowy członków wspólnoty;

 • organizowanie i uczestnictwo w rekolekcjach i akcjach ewangelizacyjnych.

Kto może należeć do SEN?

 • osoba po bierzmowaniu;

 • powyżej 16 roku życia;

 • która ukończyła Rekolekcje Ewangelizacyjne (REMI).

Członkowie SEN angażują się m.in. w następujące przedsięwzięcia:

 • posługa na rekolekcjach i prowadzenie grup formacyjnych SEN;

 • pomoc w rekolekcjach i akcjach ewangelizacyjnych MI;

 • organizowanie akcji promujących MI i św. Maksymiliana;

 • prowadzenie grup Rycerstwa Niepokalanej (MI);

 • pomoc w duszpasterstwie parafialnym;

 • organizowanie rekolekcji dla młodzieży;

 • przygotowywanie spektakli promujących wartości katolickie.

Co zrobić, by wstąpić do SEN

1. Przyjedź na Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej (REMI). Zapisy TUTAJ.
2. Zgłoś swoją chęć wstąpienia do prowadzącego rekolekcje.
3. Pod koniec Rekolekcji Ewangelizacyjnych otrzymasz pierwsze informacje o formacji w SEN.
4. We wrześniu otrzymasz informacje o miejscu pierwszego spotkania organizacyjnego Twojej grupy.

Do rozpoczęcia roku formacyjnego SEN potrzebna jest grupa min. 3 osób, z jednej miejscowości lub okolicy, niekoniecznie z jednej parafii. Ważne żeby osoby te po rekolekcjach miały możliwość cotygodniowych spotkań w ciągu roku.