Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej (SEN) powstała w 2012 roku. Jest to program formacyjny działający w ramach Stowarzyszenia „Rycerstwa Niepokalanej” w Polsce, przy współpracy z zakonem franciszkańskim.

Celem głównym SEN jest:

 • przygotowywanie członków Rycerstwa Niepokalanej (MI) do wzięcia większej odpowiedzialności za rozwój MI i ewangelizację w tym duchu.

 

Kto może podjąć formację w SEN?

Członkowie SEN angażują się m.in. w następujące przedsięwzięcia:

 • posługa na rekolekcjach i prowadzenie grup formacyjnych SEN;

 • pomoc w rekolekcjach i akcjach ewangelizacyjnych MI;

 • organizowanie akcji promujących MI i św. Maksymiliana;

 • prowadzenie grup Rycerstwa Niepokalanej (MI);

 • pomoc w duszpasterstwie parafialnym;

 • organizowanie rekolekcji, dni skupienia, itp.;

SEN prowadzi obecnie dwa rodzaje rekolekcji otwartych, na które mogą przyjechać zarówno członkowie MI, jak i osoby nie należące jeszcze do Rycerstwa Niepokalanej:

 • Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej (REMI) – szczegóły i zapisy: TUTAJ

 • Rekolekcje o Rycerstwie Niepokalanej (ROMI) – szczegóły i zapisy: TUTAJ

Istota formacji w Szkole Ewangelizacji Niepokalanej

Formacja w SEN ma przede wszystkim rozbudzić ducha ewangelizacyjnego. Ma również pomóc rozeznać powołanie na animatora Rycerstwa Niepokalanej (MI) oraz przygotowywać do tej posługi. Powinna też pomóc w rozeznawaniu i wypełnianiu swojego osobistego powołania oraz przygotować do wzięcia większej odpowiedzialności za Rycerstwo Niepokalanej.

Formacja w SEN dzieli się na dwa główne etapy:

 • formację podstawową;
 • formację stałą.

Ci, którzy odkryją powołanie do bycia animatorem MI i spełnią odpowiednie wymagania, mogą prosić o błogosławieństwo do takiej posługi oraz otrzymać Krzyż misyjny SEN.

Co zrobić, by wstąpić do SEN

 1. Przyjedź na Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej (REMI). Zapisy TUTAJ.
 2. Zgłoś swoją chęć wstąpienia do SEN do prowadzącego rekolekcje.
 3. Pod koniec Rekolekcji Ewangelizacyjnych otrzymasz pierwsze informacje o formacji w SEN.
 4. We wrześniu otrzymasz informacje o miejscu pierwszego spotkania organizacyjnego Twojej grupy.

Program formacji podstawowej

Formacja podstawowa trwa trzy lata. Podczas każdego roku uczestnicy formacji mają:

 • rekolekcje:

– Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej (REMI) – sprawdź szczegóły;
– Rekolekcje Ascetyczne Rycerstwa Niepokalanej (RAMI);
– Rekolekcje o Kościele Rycerstwa Niepokalanej (ROKMI);
– Rekolekcje o Rycerstwie Niepokalanej (ROMI) – sprawdź szczegóły;
– Rekolekcje Charyzmatyczne Rycerstwa Niepokalanej (RChMI);
– Rekolekcje Apostolskie Rycerstwa Niepokalanej (RApMI);

 • spotkania w małej grupie (raz w tygodniu);
 • praktyki duchowe;
 • zadania wyrabiające dobre nawyki związane z życiem religijnym oraz kształtujące charakter;
 • rozmowy formacyjne (skrutynia);
 • lektury.

Kolejne lata formacji podstawowej (naciśnij na + aby rozwinąć):

Pierwszy rok formacji to przede wszystkim czas na własną formację, wzrost wiary i nawrócenie. Mniej jest w tym czasie zaangażowania na zewnątrz, żeby dać czas i przestrzeń do osobistego spotkania z Jezusem, doświadczenia wiary.
Ten rok rozpoczyna się Rekolekcjami Ewangelizacyjnymi MI. Oparte są one o kerygmat. Dają możliwość odnowienia fundamentów wiary i włączenia się do Rycerstwa Niepokalanej. Podczas tego roku zaleca się odbyć także Rekolekcje Ascetyczne MI. Poruszane są na nich ważne tematy dotyczące życia duchowego (cnoty i wady, modlitwa, etapy życia wewnętrznego, rachunek sumienia itp.).
Na spotkaniach w ciągu roku uczestnicy dzielą się owocami odprawianych codziennie medytacji Słowa Bożego i ćwiczeń duchowych.

Drugi rok ma wprowadzić uczestników bardziej w życie Kościoła, a w nim w Rycerstwo Niepokalanej. W pracy nad sobą zwraca się jeszcze większą uwagę na osobistą tożsamość jako katolików i Rycerzy Niepokalanej. To czas głębszego zastanowienia się nad swoim osobistym powołaniem, rozejrzenia się wokół siebie (popatrzenia na swoją rodzinę, parafię, znajomych) i odkrywania, do kogo Niepokalana chce posłać.
Ten rok zaleca się rozpocząć Rekolekcjami o Kościele, podczas których uczestnicy poznają podstawy nauczania Kościoła na temat apostolstwa świeckich, liturgii, źródeł i celu Kościoła itp. W ciągu tego roku zaleca się także odbyć Rekolekcje o Rycerstwie Niepokalanej, podczas których uczestnicy otrzymują bardziej systematyczną wiedzę na temat Rycerstwa Niepokalanej i jego miejsca w Kościele.
Od tego roku uczestnicy rozpoczynają studiowanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, który jest omawiany w całości przez dwa lata.

Ten rok ma głębiej wprowadzić uczestników w charyzmat franciszkański, z którego narodziło się Rycerstwo Niepokalanej. Podejmowane tu tematy, to otwartość na działanie Ducha Świętego, nabożeństwo do Męki Chrystusa, tradycyjne franciszkańskie formy modlitw i nabożeństw, docenienie milczenia, w którym spotyka się Chrystusa. To również czas na poszerzenie swojej wiedzy religijnej, która jest niezbędna każdemu ewangelizatorowi, aby nie głosił herezji.

Podczas tego roku zaleca się ewentualne nadrobienie rekolekcji przewidzianych dla formacji podstawowej lub odbycie tematycznych rekolekcji SEN, przewidzianych w danym roku.

Na spotkaniach w małych grupach rozważane są kolejne część Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Formacja stała

Każdy rycerz Niepokalanej, podobnie jak każdy człowiek, potrzebuje nieustannej formacji. Rycerze Niepokalanej, którzy ukończyli formację podstawową w SEN, oprócz działalności apostolskiej, powinni także pogłębiać swoją relację z Bogiem i Niepokalaną, uczyć się coraz bardziej kochać, a także rozwijać swoje kompetencje. Nie ma tutaj jednego, ustalonego programu, każdy korzysta z dostępnych mu środków (pogłębianie praktyk duchowych odkrytych podczas formacji, spotkania we wspólnocie MI, kursy, warsztaty, …).