W Niedzielę, 8 stycznia 2023 r., odbyło się w Niepokalanowie Lasku spotkanie opłatkowe zorganizowane przez rejon warszawski SEN. Tradycyjnie brali w nich udział rycerze Niepokalanej z Warszawy i okolic oraz zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczęła Msza św., podczas której uczestnicy mogli spotkać się z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, a potem był czas na spotkanie przy świątecznym stole. Oprócz dzielenia się opłatkiem i śpiewania kolęd, każdy mógł wylosować świętego patrona i sentencję na nowy rok.