W marcu 2022 odbyłī się Rekolekcje Charyzmatyczne MI należące do programu formacyjnego SEN. Rekolekcje te stanowią przede wszystkim wprowadzenie w tematykę charyzmatów oraz przybliżają najważniejsze elementy charyzmatu franciszkańskiego.