Kochani Kapłani !

Dziękujemy Bogu i Wam za Waszą posługę i wierne wypełnianie Jego woli. Za to, że sprawujecie Sakramenty Święte, bez których nie moglibyśmy się rozwijać. Życzymy Wam coraz większej miłości i piękniejszej relacji z Niepokalaną na wzór św. Maksymiliana. Wasze ubóstwo i porzucenie dóbr tego świata dla służby Chrystusowi jest najlepszą możliwą inwestycją, która zwróci się w niebie. Dziękujemy Wam za to.
Jako cała wspólnota zapewniamy o modlitwie w Waszej intencji.
Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej