Zasady obowiązujące na rekolekcjach w milczeniu dla rycerzy Niepokalanej

Niepokalanów Lasek, 8-10 listopada 2019 roku

1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przyjęcia Zasad obowiązujących na rekolekcjach.
2. Na rekolekcje należy przywieźć różaniec, długopis ubranie (świąteczne, i codzienne), informacje o chorobach, leki.
3. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do punktualnego przyjazdu na rekolekcje. W razie nagłych wypadków, ewentualne spóźnienie należy zgłosić do prowadzącego rekolekcje na e-mail moderator@sen.edu.pl lub SMS-em na numer 696 636 884.
4. W celu rejestracji oraz uregulowania należności za pobyt na rekolekcjach każdy z uczestników po przyjeździe powinien zgłosić się na recepcję.
5. Centrum każdego dnia rekolekcji stanowi pełne uczestnictwo we Mszy św.
6. Milczenie obowiązuje od rozpoczęcia piątkowej Eucharystii do rozpoczęcia Godziny Świadectw w niedzielę.
7. Podczas rekolekcji istnieje możliwość rozmowy z kapłanem lub przystąpienia do sakramentu pokuty w godzinach określonych w Planie rekolekcji.
8. Uczestnicy rekolekcji są zobowiązani do punktualności i uczestnictwa we wszystkich obowiązkowych punktach Plan rekolekcji.
9. Na rekolekcjach nosimy stroje skromne, bez dużych dekoltów. Nie nosimy koszulek na ramiączkach. W kaplicy obowiązują: kobiety – spódnice i zakryte ramiona; mężczyźni – długie spodnie (nie dresowe).
10. W czasie rekolekcji nie można korzystać z TV, radia, telefonów, internetu, laptopów, itp.
11. W trakcie rekolekcji nie można palić papierosów. Obowiązuje również bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych.
12. O wszelkich usterkach lub wypadkach, czy problemach zdrowotnych należy niezwłocznie powiadomić prowadzącego rekolekcje
13. Po zakończeniu rekolekcji należy zostawić po sobie należyty porządek w pokojach.

14 marca 2019|