Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych na Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej (REMI), które odbędą się w Niepokalanowie Lasku w dniach 12-20 lipca 2020 r.

REMI to rekolekcje w duchu Rycerstwa Niepokalanej. Przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych. Centrum każdego dnia stanowi Eucharystia. REMI to również szkoła modlitwy oraz czas zapoznania się z duchowością franciszkańską i ciekawymi ludźmi. Czas tych rekolekcji, to odnowienie fundamentów wiary (kerygmat), rozważanie słowa Bożego i ciekawe konferencje.

Na REMI mogą przyjechać osoby, które chcą wstąpić do SEN, ale również ci, którzy nie zdecydowali się jeszcze lub nie zamierzają podjąć formacji w SEN. Przed zapisem na rekolekcje należy zapoznać się z zasadami uczestnictwa w REMI (pobierz zasady). Zapis na REMI traktujemy, jako akceptację tych zasad. Osoby niepełnoletnie przyjeżdżając na rekolekcje muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (pobierz formularz). Podpisane oświadczenie przywozimy na rekolekcje. Koszt rekolekcji to 510 zł.

Proces zapisu na REMI jest następujący:

1. Zapisujesz się przez formularz zamieszczony na stronie www.sen.edu.pl/remi wysyłając dane tam wyszczególnione. Informacje przekazywane podczas zgłoszenia nie są upubliczniane, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu największego dobra rekolektanta.
Dostaniesz potwierdzenie zapisu na rekolekcje. Po 31 maja 2020 r. przysłane zostanie informacja o:
2. Wpłaceniu zaliczki w wysokości 50 zł (za każdą osobę na konto: Bank Spółdzielczy w Teresinie nr 36 9284 0005 0014 4007 2000 0010. Jako tytuł wpłaty należy podać: REMI oraz imię i nazwisko uczestnika). Zaliczkę należy wpłacić do dnia 1 lipca 2020 r. (brak wpłaty traktujemy jako rezygnację z uczestnictwa; w razie problemów prosimy o kontakt).
3. Przesyłasz na adres sen@sen.edu.pl informację, że zaliczka została wpłacona. Skan potwierdzenia płatności mile widziany.
4. W przeciągu tygodnia od zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie zapisu na REMI. W razie braku potwierdzenia (po tygodniu), prosimy o informację pod adres sen@sen.edu.pl
5. Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z przyjazdu i będzie potraktowana jako ofiara na cele ewangelizacji.
Jeszcze raz zapraszam!
o. Robert Maria Stachowiak
moderator SEN