W związku z wojną, która toczy się na Ukrainie i innymi tragicznymi wydarzeniami, które dzieją się obecnie w świecie chcemy zwrócić uwagę na największe niebezpieczeństwo, które zagraża nam wszystkim, tzn. niszczenie prawdziwej wiary. Słowo Boże przypomina, że bardziej trzeba się bać tego, kto zagraża zbawieniu duszy niż tego, kto zabija ciało (por. Mt 10,24-33). Każda zewnętrzna agresja (wojna, napady, złość, i inne krzywdy wyrządzane drugiemu człowiekowi) są „tylko” przejawem zniszczonej lub osłabionej wiary.

Niszczenie wiary jest przyczyną nieszczęść a zewnętrzna agresja objawiem. Dlatego też większym zbrodniarzem jest ten, kto niszczy wiarę. Gdy obserwujemy zewnętrzne zniszczenia i tragedie możemy próbować sobie wyobrażać, co dzieje się w duszy człowieka, który nie zadbał o swoją wiarę. Na świecie żyje wiele osób, które niszczą wiarę. Działania tych osób są groźniejsze, niż działania wojenne. Niestety wiele osób sprawujących władzę i podejmujących decyzje o dużym zasięgu, to osoby żyjące w grzechach, bez żywej relacji z prawdziwym Bogiem. Nawrócenie tych osób przyniesie pokój.

 

W związku z tym, w ramach kolejnej edycji akcji

„uRATUJ bliźnieGO”

chcemy zachęcić do:

– podjęcia w Wielkim Poście konkretnej pracy nad swoją wiarą (modlitwa, pogłębianie wiedzy religijnej, wzmocnienie konkretnej cnoty, walka z konkretną wadą, itp.), oraz
– ofiarowania tej pracy w intencji nawrócenia wybranej osoby (można ten wybór pozostawić Niepokalanej).

Ważne, abyśmy uświadomili sobie, że jeśli w pierwszej kolejności nie zadbamy o swoją wiarę, to staniemy się niebezpieczni dla siebie i też możemy stać się niebezpieczni dla innych. Natomiast zadbanie o swoją wiarę jest pierwszym warunkiem udzielenia skutecznej pomocy innym.

Ta nasza wewnętrzna praca ma realny wpływ na zmianę sytuacji na świecie.

Akcja jest też obecna na FB: https://www.facebook.com/uratujblizniego

Pomocą i zachętą niech będą myśli św. Maksymiliana Marii Kolbego,
które prezentujemy na poniższych grafikach: