W piątek 8 marca 2019 roku w kościele pw. Stygmatów św. Franciszka (Ojcowie Franciszkanie) przy ul. Zakroczymskiej 1 w Warszawie odbyła się Droga Krzyżowa, w trakcie której wierni krok po kroku zbliżali się do Swego Pana. Stanęliśmy razem z Miłością i dla Miłości, która za nas umarła na krzyżu.
Na twarzy wszystkich skupienie i zaduma a w sercach modlitewne intencje. To był niesamowity czas. Czas, w którym przeszliśmy drogę pełną smutku, bólu i cierpienia ale też czas wiary i nadziei w to, że po śmierci przychodzi życie –  nowe  życie w obfitości…..
„Nie wyście mnie wybrali, ale Ja Was wybrałem, i przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili…” (J 15,16). Idźmy więc w każdy piątek Wielkiego Postu, w Drodze Krzyżowej, aby zjednoczyć się z Panem Jezusem i pomóc Mu w dźwiganiu krzyża, naszego krzyża…
a. Sylwia Kańkowska
administrator rejonu warszawskiego SEN