W Harmężach trwają Rekolekcje o Kościele (ROKMI) i Rekolekcje Charyzmatyczne (RChMI). Zachęcamy do modlitwy.

W Harmężach trwają Rekolekcje o Kościele (ROKMI)
i Rekolekcje Charyzmatyczne (RChMI).
Zachęcamy do modlitwy.