„Eucharystia mocą duszy” (św. Maksymilian POMK II, 859).

„Eucharystia mocą duszy”
(św. Maksymilian POMK II, 859).