„Celem twoim jest tylko Bóg” (św. Maksymilian POMK II, s. 57).

„Celem twoim jest tylko Bóg”
(św. Maksymilian POMK II, s. 57).