„Najlepsze nabożeństwo do Niepokalanej to nie odmawianie wielu pacierzy, ale prosty stosunek do Matki” (św. Maksymilian POMK 6).

„Najlepsze nabożeństwo do Niepokalanej
to nie odmawianie wielu pacierzy,
ale prosty stosunek do Matki”
(św. Maksymilian KOMK 6).