W Święto „Trzech Króli” – 6 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie opłatkowe naszej wspólnoty SEN. Miało ono miejsce, jak co roku u bardzo gościnnych Sióstr Nazaretanek przy ul. Czerniakowskiej 137 w Warszawie. Mile widziana była każda osoba, która należy do formacji SEN, jak również wszyscy jej sympatycy i przyjaciele.

Podwójne świętowanie rozpoczęliśmy tradycyjnie od Eucharystii. Po niej przeszliśmy do salki, gdzie przy syto zastawionym stole dzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie wzajemnie najlepsze życzenia. Każdy mógł również wylosować Patrona na 2019 rok, który będzie czuwał nad nami i wstawiał się w naszych potrzebach. Towarzyszył nam przy tym śpiew kolęd.

Kolejne spotkanie opłatkowe już za rok ! Zapraszamy…

a. Sylwia Kańkowska
administrator rejonu warszawskiego SEN