W Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach od 5 do 7 kwietnia miały miejsce XVIII Dni Kolbiańskie, które przebiegły pod hasłem „Z Niepokalaną w sercu Kościoła”.

Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej była odpowiedzialna za jeden z punktów programu, którym była Adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozważania pasyjne odczytane przez członków SEN, były przeplatane pieśniami chóru, w którym służy kilku SEN-owiczów, a dyrygentką jest osoba z trzeciego roku formacji. Chór ten ubogacił również swoim śpiewem Mszę św. kończącą spotkanie.

Ważnym punktem była Eucharystia pod przewodnictwem Bp. Romana Pindla, na której nie mogło nas zabraknąć, czynnie angażując się w Liturgię Słowa. Animatorzy godnie reprezentowali SEN na Dniach Kolbiańskich, dojeżdżając na poszczególne wykłady i dzieląc się wrażeniami podczas przerw z innymi członkami MI.

Zaproszeni goście zaprezentowali bardzo ciekawe ujęcia głównego tematu spotkania. Wykład o. prof. Zdzisława Kijasa m.in. o strukturach, hierarchii Kościoła i odpowiedzialności wszystkich członków Kościoła za Jego misję, dał wiele do myślenia. Natomiast dr Dariusz Żuk-Olszewski przedstawił św. Maksymiliana jako przykład wierności Kościołowi, w porównaniu do życia Rudolfa Hossa, którzy mimo solidnego wychowania religijnego wybrali inne drogi. Był to swego rodzaju rachunek sumienia dla nas, abyśmy tak ewangelizowali, katechizowali, by prowadzić ludzi do Kościoła, do pozostania w Nim i wytrwania w świętej wierze katolickiej, i do Niepokalanej, która jest przecież w Jego sercu.

Ilona Kwaśny