W tym roku po raz kolejny Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej była gościem w parafii pw. św. Maksymiliana w Lublinie. Mieliśmy przyjemność przygotować wieczór o Maryi, Rycerstwie Niepokalanej i Cudownym Medaliku. Spotkanie rozpoczęło się świadectwem dotyczącym działania Maryi w życiu członków wspólnoty. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, po której krótko przedstawiliśmy historię Cudownego Medalika i łaski z nim związane. Ostatnim punktem było przyjęcie medalików przez uczestników i wspólna modlitwa.

Ela Słupecka