W dniach 3-5 kwietnia 2020 roku w Niepokalanowie Lasku odbędą się Różańcowe rekolekcje w milczeniu. Celem tych rekolekcji jest poznawanie mocy Różańca świętego.

Fundamentem tych rekolekcji, oprócz Eucharystii będzie adoracja Najświętszego Sakramentu oraz rozważanie tajemnic bolesnych Różańca świętego. W czasie rekolekcji istnieje też możliwość osobistej rozmowy z kapłanem. Można też pogłębić swoją duchowość maryjną rozważając słowo Boże.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W celu rejestracji proszę o zgłoszenie e-mailowe na adres moderator@sen.edu.pl

Cena rekolekcji to 200 zł (pokój 2-osobowy z łazienką) lub 180 zł (pokój 2-osobowy bez łazienki). Nie ma pokoi 1-osobowych. Wymagana przedpłata 50 zł na numer konta podany we wiadomości zwrotnej przy zgłoszeniu. Pozostała część kwoty będzie do zapłacenia na miejscu. W razie rezygnacji z rekolekcji zaliczka nie jest zwracana, zostanie przeznaczona na cele ewangelizacyjne.

Więcej szczegółów można dowiedzieć się również na stronie www.sen.edu.pl lub pod numerem telefonu 696 636 884.

Rekolekcje te kończą się możliwością wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej.

 

Program Różańcowych rekolekcji w milczeniu
Niepokalanów Lasek, 3-5 kwietnia 2020 r.

Piątek, 3 kwietnia 2020 r.
16:00-18:00 – Rejestracja w recepcji – zakwaterowanie
18:00 – Kolacja (refektarz)
19:00 – Spotkanie organizacyjne (aula)
20:00 – Msza Święta (kaplica)
– Wystawienie Najświętszego Sakramentu
– Różaniec – tajemnice bolesne; rozpoczęcie milczenia
21:30-7:30 – Możliwość całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu (kaplica)

Sobota, 4 kwietnia 2020 r.
  7:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  8:00 – Śniadanie (refektarz)
  9:00 – Wprowadzenie i Medytacja I (kaplica)
10:00 – Przerwa
11:00 – Wprowadzenie i Medytacja II (kaplica)
12:00 – Przerwa
12:30 – Obiad (refektarz)
13:00 – Czas wolny (odpoczynek, modlitwa indywidualna przed Najświętszym Sakramentem, możliwość spowiedzi i rozmowy z kapłanem)
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego (kaplica)
15:10 – Msza Święta (kaplica)
16:10 – Przerwa
16:30 – Wprowadzenie i Medytacja III (kaplica)
17:30 – Przerwa
18:00 – Kolacja (refektarz)
19:45 – Wprowadzenie i Medytacja IV (kaplica)
20:45 – Różaniec – tajemnice radosne, Apel Maryjny (kaplica)
21:30-7:30 – Możliwość całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu (kaplica)

Niedziela, 5 kwietnia 2020 r.
  8:00 – Śniadanie (refektarz)
  8:30 – Różaniec – tajemnice chwalebne (aula)
  9:00 – Wprowadzenie i Medytacja V (kaplica)
  9:45 – Przerwa
11:00 – Msza Święta z zawierzeniem się Niepokalanemu Sercu Maryi i możliwością przystąpienie do Rycerstwa Niepokalanej (kaplica)
– Zakończenie milczenia
12.30 – Obiad (refektarz)
13.15 – Godzina Świadectw (aula)
– Rozjazd

Zasady obowiązujące
na Różańcowych rekolekcjach w milczeniu Niepokalanów Lasek, 3-5 kwietnia 2020 roku

1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przyjęcia Zasad obowiązujących na rekolekcjach.
2. Na rekolekcje należy przywieźć różaniec, długopis, ubranie (świąteczne, i codzienne), informacje o chorobach, leki.
3. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do punktualnego przyjazdu na rekolekcje. W razie nagłych wypadków, ewentualne spóźnienie należy zgłosić do prowadzącego rekolekcje na e-mail moderator@sen.edu.pl lub SMS-em na numer 696 636 884.
4.W celu rejestracji oraz uregulowania należności za pobyt na rekolekcjach każdy z uczestników po przyjeździe powinien zgłosić się na recepcję.
5. Centrum każdego dnia rekolekcji stanowi pełne uczestnictwo we Mszy św.
6. Milczenie obowiązuje od rozpoczęcia piątkowej Eucharystii do zakończenia Mszy św. w niedzielę.
7.Podczas rekolekcji istnieje możliwość rozmowy z kapłanem lub przystąpienia do sakramentu pokuty w godzinach określonych w Planie rekolekcji.
8. Uczestnicy rekolekcji są zobowiązani do punktualności i uczestnictwa we wszystkich obowiązkowych punktach Plan rekolekcji.
9. Na rekolekcjach nosimy stroje skromne, bez dużych dekoltów. Nie nosimy koszulek na ramiączkach. W kaplicy obowiązują: kobiety – spódnice i zakryte ramiona; mężczyźni – długie spodnie (nie dresowe).
10. W czasie rekolekcji nie można korzystać z TV, radia, telefonów, internetu, laptopów, itp.
11. W trakcie rekolekcji nie można palić papierosów. Obowiązuje również bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych.
12. O wszelkich usterkach lub wypadkach, czy problemach zdrowotnych należy niezwłocznie powiadomić prowadzącego rekolekcje
13. Po zakończeniu rekolekcji należy zostawić po sobie należyty porządek w pokojach.