9 lipca 1939 r. św. o. Maksymilian M. Kolbe poświęcił w Niepokalanowie Lasku figurkę Niepokalanej, która przetrwała aż do dzisiaj. Wielokrotnie odnawiana doczekała się w tym roku gruntownej renowacji. Po zdjęciu 16 warstw starej farby i polakierowaniu odzyskała swój pierwotny blask.

24 listopada 2020 r. odnowiona figura wraz z nowym postumentem została ponownie zainstalowana na swoim miejscu. Wkrótce stanie też przy niej tablica informacyjna zawierająca historyczne zdjęcia przedstawiające m.in. poświęcenie figury przez św. Maksymiliana.

Dziękujemy sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do odnowienia figury. Mamy nadzieję, że już wkrótce znowu wiele osób będzie mogło przyjeżdżać do Lasku, aby przy niej się pomodlić zawierzając Niepokalanej swoje sprawy.