W lipcu w Niepokalanowie Lasku odbyły się kolejne rekolekcje w ramach programu formacyjnego Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej (SEN). Były to wspólnie zorganizowane Rekolekcje Ewangelizacyjne (REMI) oraz Rekolekcje o Kościele (ROKMI). Pierwsze z nich przeznaczone są dla osób, które chcą uporządkować i pogłębić swoje fundamenty wiary oraz odkryć, jak ważną rolę w naszym życiu duchowym odgrywa Niepokalana. W drugich uczestniczyły osoby, które już przynajmniej rok formowały się w SEN, a pozwalały one zgłębić tematy związane m.in. z Eucharystią, z powstaniem, fundamentami i istotą Kościoła, funkcjonowaniem we wspólnocie, odkrywaniem swojego powołania, czy też z tradycyjnymi formami modlitw w Kościele.