W dniach 8-13 listopada 2022 r. w Niepokalanowie Lasku odbyły się kolejne rekolekcje w ramach programu Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy. Pierwsza z nich zgłębiała tematy związane z ascezą, czyli pracą nad swoim duchowym rozwojem. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.: modlitwa, wady i cnoty, podejmowanie decyzji czy rachunek sumienia. Druga grupa poznawała filary charyzmatu franciszkańskiego, z którego wyrasta Rycerstwo Niepokalanej, mogła przeżyć tradycyjne franciszkańskie nabożeństwa oraz podejmowała tematy związane z posługą charyzmatami w Kościele. Rekolekcje były czasem pogłębionej modlitwy, okazją do zdobycia nowej wiedzy, a także cennych spotkań i inspirujących rozmów.