Rekolekcje letnie SEN 2019

1. Rekolekcje o Kościele (ROKMI) — dla osób, które ukończyły I rok formacji podstawowej
Termin: 13-22 lipca 2019 r.
Zapisy: do 31 maja 2019 r.
Miejsce: Niepokalanów Lasek.
Koszt: 490 zł (opłaty za dzieci: poniżej 3 lat: gratis; 4-12 lat: 315 zł; powyżej 12: lat 450 zł).

2. Rekolekcje Charyzmatyczne (RChMI) — dla osób, które ukończyły II rok formacji podstawowej
Termin: 23 czerwca-2 lipca 2019 r.
Zapisy: do 31 maja 2019 r.
Miejsce: Centrum św. Maksymiliana, Harmęże k. Oświęcimia, ul Franciszkańska 12.
Koszt: 490 zł (opłaty za dzieci: poniżej 3 lat: gratis; 4-12 lat: 315 zł; powyżej 12: lat 450 zł).

3. Rekolekcje Apostolskie (RApMI) — dla osób, które ukończyły III rok formacji podstawowej
Termin: 23 czerwca-2 lipca 2019 r.
Zapisy: do 31 maja 2019 r.
Miejsce: Centrum św. Maksymiliana, Harmęże k. Oświęcimia, ul Franciszkańska 12.
Koszt: 490 zł (opłaty za dzieci: poniżej 3 lat: gratis; 4-12 lat: 315 zł; powyżej 12: lat 450 zł).

Sposób zapisu na ROKMI, RChMI i RApMI: zapisujemy się u swoich administratorów rejonu. Podajemy imię i nazwisko oraz nazwę rekolekcji (jeśli inne dane zmieniły się, to należy je uaktualnić). Jeśli ktoś nie przyjedzie proszę o zgłoszenie tego do swojego moderatora rejonu wraz z podaniem przyczyn przed upływem terminu zapisów.

Przyjazd na ROKMI i RChMI: w pierwszym dniu daty rekolekcji, recepcja czynna od 15.00 do 17.00. Pierwszym posiłkiem będzie kolacja, proszę to uwzględnić planując podróż i ilość zabranego prowiantu. Wyjazd w ostatnim dniu daty rekolekcji po śniadaniu i sprzątaniu. Zasady podobne, jak na REMI.

4. Rekolekcje Ewangelizacyjne (REMI) — dla osób po bierzmowaniu, ale nie młodszych niż pierwsza klasa szkoły średniej; udział w rekolekcjach nie zobowiązuje do podjęcia formacji w SEN
Termin: 13-22 lipca 2019 r.
Zapisy: do 28 czerwca 2019 r.
Miejsce: Niepokalanów Lasek.
Koszt: 490 zł (opłaty za dzieci: poniżej 3 lat: gratis; 4-12 lat: 315 zł; powyżej 12: lat 450 zł).

10 listopada 2018|