W dniach 30 listopada – 4 grudnia w Niepokalanowie Lasku odbyły się Rekolekcje Ascetyczne Rycerstwa Niepokalanej (RAsMI). Uczestnicy (formujący się w SEN) mogli pogłębić swoją więź z Jezusem i Niepokalaną oraz wzbogacić się wiedzą na temat ascezy i nawrócenia.

W centrum każdego dnia była  Eucharystia (od poniedziałku do środy była to Msza Święta Roratnia). W czasie konferencji można było zapoznać się podstawami moralności katolickiej. W spotkaniach w grupie uczestnicy mogli wykazać się znajomością Przykazań Bożych). Natomiast w trakcie nabożeństw wieczornych umacniali się łaskami płynącymi od Chrystusa. Codzienne medytacje pomagały przenosić treści fragmentów biblijnych na grunt swojego życia.

Do tego smaczne posiłki dodawały sił, choć można też było skorzystać z uczenia się ćwiczenia nie tylko ciała, ale i swojego ducha. Mimo, że nie było nas dużo, to było skupienie, ale i radość, co widać w relacji foto z rekolekcji.

o. Robert Maria Stachwowiak

Fot. Agnieszka Korneta