W sierpniu odbyły się Rekolekcje Apostolskie, które są ostatnimi w podstawowym programie formacyjnym Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej. Uczestnicy mieli możliwość przede wszystkim pogłębienia swojej relacji z Panem Jezusem, a także przyswajali sobie wskazówki przydatne w działalności apostolskiej. Oprócz modlitw i konferencji, był to również czas na wspólne rozmowy i odpoczynek. Rekolekcje odbyły się w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, a dokładnie w domu Sióstr Misjonarek Ojca Kolbego.