Trzeci rok Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej spotkał się na Rekolekcjach Apostolskich Rycerstwa Niepokalanej (RApMI) w dniach 7 -11 marca 2020 roku w Niepokalanowie Lasku. Czas tych rekolekcji wypełniony był modlitwą, wspólnymi rozmowami, posiłkami oraz dobrą atmosferą.

Celem rekolekcji było przybliżenie nam tematu współczesnego apostolstwa w Kościele. Podczas spotkań mieliśmy możliwość praktycznego zastosowania metod ewangelizacji. Konferencje na ten temat wygłaszał o. Robert Maria Stachowiak, który podzielił się z nami swoim doświadczeniem. Różnorodny program sprawił, że każdy dzień był wypełniony modlitwą, pracą jak również wspólną integracją. Codzienna Eucharystia pomogła nam głębiej przeżyć ten czas.

Rekolekcje uświadomiły nam konieczność apostolstwa na każdej płaszczyźnie naszego życia, zarówno w życiu prywatnym, rodzinnym, jak i zawodowym. Jesteśmy przekonani ze powołanie chrześcijanina jest z natury apostolskie.

Wyjechaliśmy z pozytywnym nastawieniem i zmotywowani do aktywnego działania w życiu Kościoła. Ponadto dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom będziemy mogli efektywniej angażować się w środowisku społecznym.

Katarzyna Abramowicz
Eugenia Betlejewska
Mateusz Betlejewski
Kamila Piechocińska
Irena Wiśniewska

Rekolekcje to był czas wyprowadzania nas przez Niepokalaną z „Egiptu naszego grzechu” na pustynię. Po co zostaliśmy wyprowadzeni na tę pustynię i co widzimy?  Pustynia – to zderzenie się z samym sobą, gdzie możemy spojrzeć na Krzyż Chrystusa, na którym wraz z Nim ukrzyżowane są nasze grzechy.

Najistotniejszym elementem życia duchowego jest modlitwa, dlatego na niej opieraliśmy wszystkie nasze działania. Kolejnym ważnym elementem tego czasu są konferencje o powołaniu apostolskim, które głosi o. Robert Maria Stachowiak, franciszkanin. Wspólne posiłki były okazją do lepszego poznania siebie i praktykowania służenia sobie nawzajem, co sprawiało nam ogromną radość.

Całe rekolekcje przebiegały w dobrej atmosferze i okraszone były potężną dawką humoru.  Czas przedwiośnia sprzyjał spacerom i kontemplacji budzącej się do życia przyrody.

Czesława Ladyca
 Halina Olejko
Adam Prusaczyk
 Łukasz Tyszko
 Paulina Zaboronek