Cnoty Maryi

(fragmenty medytacji nad cnotami Maryi zaczerpnięto ze strony Zakonu Sióstr Anuncjantek)

 

Myśli bł. Stefana kard. Wyszyńskiego o Matce Bożej