CYTAT: „Imiona świętych są świadectwem, że jeżeli wszystko opuścimy dla Chrystusa, zachowamy wszystko i pozostaniemy we wdzięcznej pamięci ludzi” Kard. Stefan Wyszyński.

Patron: św. Albert Chmielowski (17 czerwca).