CYTAT: „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23,4).

Patron: Błogosławiony Władysław z Gielniowa (25 września).

Warto podkreślić, że bł. Władysław z Gielniowa, który żył na przełomie XV i XVI wieku odznaczał się nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny i duchem pokuty. Był jednym z pierwszych, którzy wprowadzili język polski do nabożeństw kościelnych.