Dnia 5 lutego 2019 roku Penitencjaria Apostolska na mocy nadanego jej pełnomocnictwa przez papieża Franciszka, udzieliła daru odpustu zupełnego. „Mogą go zyskać, jeśli tylko ze szczerym żalem za grzechy, po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej, z pobożnością jako pielgrzymi nawiedzą Sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz Kaplicę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Niepokalanowie, Archidiecezji Warszawskiej, oddadzą się pobożnej modlitwie, lub przynajmniej przed ołtarzem, nazwanym „Gwiazdą Niepokalanej”, przez jakiś czas pobożnie rozmyślać będą, kończąc adorację Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i wezwaniem imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Maksymiliana Marii Kolbego” (tłum. dokumentu Penitencjarii Apostolskiej, z łac.: o. Roman Soczewka).

Odpust został udzielony na 7 lat.

o. Robert M. Stachowiak