Przy klasztorze franciszkańskim w Siedlcach, w dniach 23-24 lutego 2019 r., odbyła się kolejna tzw. „Nocka”, czyli spotkanie dla młodzieży połączone z zabawą, modlitwą i noclegiem w salkach parafialnych. Tym razem gościem był p. Piotr Pastor, który poprowadził zabawę oraz przekazał kilka ważnych informacji dotyczących zdrowej zabawy, wolności od używek i umiejętnego korzystania z telefonów komórkowych. Temat „Nocki” i jej charakter wpisał się w potrzebę szerzenia dobrych obyczajów, co jest istotne w walce z zepsuciem współczesnego świata. Nasz gość pozostawił uczestników z ważnym pytaniem: „Czy to, co robię podoba się Panu Bogu?”

Dziękujemy osobom z parafii, z SEN i wszystkim zaangażowanym w pomoc przy organizacji tego wydarzenia.

o. Grzegorz M. Owsianko