Wielu łask Bożych w nowym, 2019 roku niech wyprasza nam Niepokalana! Niech Ona prowadzi nas przez nasze koleje losu i uświadamia, że ani przez chwilę nie jesteśmy sami. Ona nad nami czuwa, więc ze spokojem możemy patrzeć w przyszłość. Niech da nam, w te nowych 12 miesięcy, zapał do działania: i wewnętrznego, i zewnętrznego.

Z całego serca życzę

o. Robert Maria Stachowiak