W dniach 2-8 stycznia 2019 roku w Niepokalanowie Lasku odbyły się Rekolekcje o Rycerstwie Niepokalanej (ROMI). W ciągu tego tygodnia uczestnicy mogli poznać jeszcze lepiej św. Maksymiliana i misję jaką on zlecił stworzonemu przez siebie Rycerstwu Niepokalanej (MI). Jako członkowie tego stowarzyszenia, uczestnicy rekolekcyjnych ćwiczeń, poznawali miejsce MI w Kościele, oraz swoje powołanie do specyficznej dla siebie działalności w MI.

Szczególnie w kazaniach podczas Eucharystii, w nabożeństwach i konferencjach można było lepiej poznać Niepokalaną, Jej się jeszcze bardziej oddać, do Niej mocniej przylgnąć. Pomagała w tym zapewne atmosfera przeżywanego okresu Bożego Narodzenia, w którym odbywały się rekolekcje.

W uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia) miała miejsce kolęda, czyli poświęcenie pomieszczeń ośrodka rekolekcyjnego i klasztoru. Wieczorem odbył się tzw. „opłatek”, czyli spotkanie podczas którego uczestnicy złożyli sobie życzenia, podzielili się opłatkiem i pośpiewali wspólnie kolędy.

Podczas prac w grupach, ich członkowie stworzyli szkice projektów niepowtarzalnych gier komputerowych o św. Maksymilianie i Rycerstwie Niepokalanej. Wspólne spotkania w grupach uczyły jednak również wspólnotowej pracy i nie oszczędzania się w pracy na jeszcze większą chwałę Bożą.

Prawdziwym sprawdzianem będzie jednak powrót do domu i życie ideałem Rycerstwa Niepokalanej na codzień. Oby nie zabrakło nowych pomysłów do starania się zdobycia świata dla Chrystusa przez Niepokalaną!

o. Robert Maria Stachowiak

Zdjęcia z rekolekcji: TUTAJ