W drugiej medytacji pochylimy się nad stwórczą siłą Bożej miłości. Przypomnimy sobie fragment z Księgi Rodzaju, opisujący stworzenie człowieka. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Zachęcamy do rozważania Słowa Bożego. Jako pomoc proponujemy cykl medytacji, których tematem jest kerygmat. Pierwsza seria dotyczy prawdy, że Bóg mnie kocha.