20 marca odbyła się w parafii pw. św. Maksymiliana w Siedlcach kolejna „Środa ze św. Maksymilianem”. Tym razem podjęliśmy temat troski o innych. Przypomnieliśmy sobie, że pomagając innym mamy zawsze starać się przybliżać ich do Niepokalanej, a Ona poprowadzi do Pana Jezusa. Zwróciliśmy również uwagę na ogromną rolę adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest wskazane, aby towarzyszyła ona naszym różnym akcjom charytatywnym, itp.

W drugiej części spotkania modliliśmy się Różańcem przed Najświętszym Sakramentem o rozpalenie w nas charyzmatu pomagania innym.

Na zakończenie, podczas luźnego spotkania przy herbacie, część osób dzieliła się wrażeniami z niedawnego spotkania z przedstawicielami „Caritas” pomagającymi mieszkańcom Jemenu.