Zapraszam wszystkie chętne osoby na comiesięczną Adorację Najświętszego Sakramentu animowaną przez wspólnotę SEN z Warszawy. Odbędzie się ona w piątek 15 lutego 2019 roku w kościele Ojców Franciszkanów pw. Stygmatów św. Franciszka w Warszawie przy ul. Zakroczymskiej 1. O godzinie 19.00 Msza św., adoracja (do godziny 21.00), a po niej agapa.

a. Sylwia Kańkowska
administrator rejonu warszawskiego SEN