W dniach 23-25 listopada 2018 roku w Białej Wodzie koło Suwałk odbyły się rekolekcje dla młodzieży organizowane przez animatorów Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej. Uczestnikom, jako temat, towarzyszyło zdanie III Przykazania Bożego: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.

Podczas rekolekcji mogliśmy doświadczyć, co znaczy, tak naprawdę, przeżywać dzień święty – niedzielę. Pomogły nam w tym spotkania w grupach, konferencje, wspólne rozmowy. Czas ten był okazją zbliżenia się do drugiego człowieka, ale też przede wszystkim do Pana Boga. Z Nim spotykaliśmy się każdego dnia w Eucharystii. Sobotnia adoracja była czasem rozważań, wspólnego śpiewu, a także czasem ciszy.

a. Katarzyna Arasimowicz

Fot. a. Katarzyna Arasimowicz, Marta Sawicka