Ładowanie wydarzenia

Osoby, które ukończą formację podstawową w Szkole Ewangelizacji Niepokalanej (SEN) mogą prosić o błogosławieństwo do posługi ewangelizacji w duchu MI i otrzymać Krzyż Misyjny SEN. Uroczystość błogosławieństwa poprzedza kilkudniowe przygotowanie bezpośrednie.

Więcej o formacji w SEN: https://sen.edu.pl