Trzeci rok Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej spotkał się na Rekolekcjach Apostolskich Rycerstwa Niepokalanej (RApMI) w dniach 7 -11 marca 2020 roku w Niepokalanowie Lasku. Czas tych rekolekcji wypełniony był modlitwą, wspólnymi rozmowami, posiłkami oraz dobrą atmosferą.

Rekolekcje to był czas wyprowadzania nas przez Niepokalaną z „Egiptu naszego grzechu” na pustynię. Po co zostaliśmy wyprowadzeni na tę pustynię i co widzimy?  Pustynia – to zderzenie się z samym sobą, gdzie możemy spojrzeć na Krzyż Chrystusa, na którym wraz z Nim ukrzyżowane są nasze grzechy.

Najistotniejszym elementem życia duchowego jest modlitwa, dlatego na niej opieraliśmy wszystkie nasze działania. Kolejnym ważnym elementem tego czasu są konferencje o powołaniu apostolskim, które głosi o. Robert Maria Stachowiak, franciszkanin.  Wspólne posiłki były okazją do lepszego poznania siebie i praktykowania służenia sobie nawzajem, co sprawiało nam ogromną radość. 

Całe rekolekcje przebiegały w dobrej atmosferze i okraszone były potężną dawką humoru.  Czas przedwiośnia sprzyjał spacerom i kontemplacji budzącej się do życia przyrody.

Rekolekcje Apostolskie Rycerstwa Niepokalanej są jednym z obowiązkowych elementów formacji podstawowej wspólnoty Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej, które odbywają się na III roku tej formacji.

Czesława Ladyca
 Halina Olejko
Adam Prusaczyk
 Łukasz Tyszko
 Paulina Zaboronek

JAK TO WIDZĄ UCZESTNICY?

Rekolekcje to czas wzrostu i działania łaski Boga. Co trafiło do naszych serc?

Napełnić się miłością miłosierną Jezusa aby zanieść ją tam gdzie jej brakuje” – Czesia
Medytacja – droga, która prowadzi do poznania czym jest apostolstwo, jak usunąć wszystko to co przeszkadza być apostołem Niepokalanej” – Łukasz
Wędrówka i wyprowadzenie Izraelitów przez Mojżesza jako posłuszeństwo słowu Boga jest odniesieniem wprost do przebiegu eucharystii” – Adam
Podczas tych rekolekcji Chrystus przywołał Mnie pod swój Krzyż i mogłam kontemplować Jego cierpienie co zostało uwieńczone przeżyciem Drogi Krzyżowej” – Paulina
Apostolstwo – to wzięcie swojego krzyża i pójście za Jezusem, ponieść dla Niego wszelkie trudy i cierpienia” – Halina