Istota formacji w Szkole Ewangelizacji Niepokalanej

Formacja w SEN ma przede wszystkim rozbudzić ducha ewangelizacyjnego. Ma również pomóc rozeznać powołanie na animatora Rycerstwa Niepokalanej (MI) oraz przygotowywać do tej posługi. Powinna też pomóc w rozeznawaniu i wypełnianiu swojego osobistego powołania oraz przygotować do wzięcia większej odpowiedzialności za Rycerstwo Niepokalanej.

Formacja w SEN dzieli się na dwa główne etapy:

 • formację podstawową;
 • formację stałą.

Ci, którzy odkryją powołanie do bycia animatorem MI i spełnią odpowiednie wymagania, mogą prosić o błogosławieństwo do takiej posługi.

Co zrobić, by wstąpić do SEN

 1. Przyjedź na Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej (REMI). Zapisy TUTAJ.
 2. Zgłoś swoją chęć wstąpienia do SEN do prowadzącego rekolekcje.
 3. Pod koniec Rekolekcji Ewangelizacyjnych otrzymasz pierwsze informacje o formacji w SEN.
 4. We wrześniu otrzymasz informacje o miejscu pierwszego spotkania organizacyjnego Twojej grupy.

Program formacji podstawowej

Formacja podstawowa trwa trzy lata. Podczas każdego roku uczestnicy formacji mają:

 • rekolekcje:

– Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej (REMI) – rozpoczynają formację w SEN;
– Rekolekcje Ascetyczne Rycerstwa Niepokalanej (RAsMI);
– Rekolekcje o Kościele Rycerstwa Niepokalanej (ROKMI);
– Rekolekcje o Rycerstwie Niepokalanej (ROMI);
– Rekolekcje Charyzmatyczne Rycerstwa Niepokalanej (RChMI);

 • spotkania w małej grupie (raz w tygodniu);
 • praktyki duchowe;
 • zadania wyrabiające dobre nawyki związane z życiem religijnym oraz kształtujące charakter;
 • rozmowy formacyjne (skrutynia);
 • lektury.

Kolejne lata formacji podstawowej (naciśnij na + aby rozwinąć):

Pierwszy rok formacji to przede wszystkim czas na własną formację, wzrost wiary i nawrócenie. Mniej jest w tym czasie zaangażowania na zewnątrz, żeby dać czas i przestrzeń do osobistego spotkania z Jezusem, doświadczenia wiary.
Ten rok rozpoczyna się Rekolekcjami Ewangelizacyjnymi MI. Oparte są one o kerygmat. Dają możliwość odnowienia fundamentów wiary i włączenia się do Rycerstwa Niepokalanej. Podczas tego roku zaleca się odbyć także Rekolekcje Ascetyczne MI. Poruszane są na nich ważne tematy dotyczące życia duchowego (cnoty i wady, modlitwa, etapy życia wewnętrznego, rachunek sumienia itp.).
Na spotkaniach w ciągu roku uczestnicy dzielą się owocami odprawianych codziennie medytacji Słowa Bożego i ćwiczeń duchowych.

Drugi rok ma wprowadzić uczestników bardziej w życie Kościoła, a w nim w Rycerstwo Niepokalanej. W pracy nad sobą zwraca się jeszcze większą uwagę na osobistą tożsamość jako katolików i Rycerzy Niepokalanej. To czas głębszego zastanowienia się nad swoim osobistym powołaniem, rozejrzenia się wokół siebie (popatrzenia na swoją rodzinę, parafię, znajomych) i odkrywania, do kogo Niepokalana chce posłać.
Ten rok zaleca się rozpocząć Rekolekcjami o Kościele, podczas których uczestnicy poznają podstawy nauczania Kościoła na temat apostolstwa świeckich, liturgii, źródeł i celu Kościoła itp. W ciągu tego roku zaleca się także odbyć Rekolekcje o Rycerstwie Niepokalanej, podczas których uczestnicy otrzymują bardziej systematyczną wiedzę na temat Rycerstwa Niepokalanej i jego miejsca w Kościele.
Od tego roku uczestnicy rozpoczynają studiowanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, który jest omawiany w całości przez dwa lata.

Ten rok ma głębiej wprowadzić uczestników w charyzmat franciszkański, z którego narodziło się Rycerstwo Niepokalanej. Podejmowane tu tematy, to otwartość na działanie Ducha Świętego, nabożeństwo do Męki Chrystusa, tradycyjne franciszkańskie formy modlitw i nabożeństw, docenienie milczenia, w którym spotyka się Chrystusa. To również czas na poszerzenie swojej wiedzy religijnej, która jest niezbędna każdemu ewangelizatorowi, aby nie głosił herezji.

Podczas tego roku zaleca się ewentualne nadrobienie rekolekcji przewidzianych dla formacji podstawowej lub odbycie tematycznych rekolekcji SEN, przewidzianych w danym roku.

Na spotkaniach w małych grupach rozważane są kolejne część Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Po ukończeniu formacji podstawowej uczestnik może otrzymać błogosławieństwo do posługi animatora MI i Krzyż misyjny SEN, o ile:

 • ukończył wszystkie lata formacji podstawowej;
 • odbył wszystkie rekolekcje przewidziane w programie formacji podstawowej;
 • przepracował ewentualne poważniejsze problemy odkryte podczas formacji;
 • ma wystarczającą dojrzałość, aby wziąć odpowiedzialność za innych;
 • wewnętrznie przyjął ducha MI oraz zasady formacji SEN i treści przekazane podczas przebytej formacji;
 • postanowił służyć dziełu ewangelizacji w duchu Rycerstwa Niepokalanej;
 • wyraził pragnienie bycia animatorem MI i otrzymał akceptację ze strony Moderatora SEN.

Formacja stała

Na formacji stałej są wszyscy, którzy otrzymali Krzyż Misyjny SEN oraz inni chętni, którzy ukończyli już trzy lata formacji podstawowej w SEN.

Podczas formacji stałej członkowie SEN mają spotkania formacyjne raz lub kilka razy w miesiącu oraz powinni raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach. Formacja ta jest bardziej zróżnicowana i otwarta. Jej forma zależy od okoliczności. Obowiązują tu jednak praktyki duchowe, które były obecne na formacji podstawowej. Podejmuje się tu tematy związane z Rycerstwem Niepokalanej, życiem duchowym, życiem Kościoła, parafii, wspólnoty, itp. Jest tu miejsce na konferencje, warsztaty, spotkania modlitewne, spotkania organizacyjne, itd.

Formacja stała jest potrzebna, gdyż osoby, które są przewodnikami dla innych muszą cały czas samemu się doskonalić: pogłębiać swoją relację z Bogiem i Niepokalaną, uczyć się coraz bardziej kochać, a także rozwijać swoje kompetencje.