Istota formacji w Szkole Ewangelizacji Niepokalanej

Formacja w SEN ma przede wszystkim rozbudzić ducha ewangelizacyjnego. Ma również pomóc rozeznać powołanie na animatora Rycerstwa Niepokalanej (MI) oraz przygotowywać do tej posługi. Powinna też pomóc w rozeznawaniu i wypełnianiu swojego osobistego powołania oraz przygotować do wzięcia większej odpowiedzialności za Rycerstwo Niepokalanej.

Formacja w SEN dzieli się na dwa główne etapy:

 • formację podstawową;
 • formację stałą.

Ci, którzy odkryją powołanie do bycia ewangelizatorem i animatorem MI i spełnią odpowiednie wymagania, mogą prosić o błogosławieństwo do takiej posługi.

Co zrobić, by wstąpić do SEN

 1. Przyjedź na Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej (REMI). Zapisy TUTAJ.
 2. Zgłoś swoją chęć wstąpienia do SEN do prowadzącego rekolekcje.
 3. Pod koniec Rekolekcji Ewangelizacyjnych otrzymasz pierwsze informacje o formacji w SEN.
 4. We wrześniu otrzymasz informacje o miejscu pierwszego spotkania organizacyjnego Twojej grupy.

Program formacji podstawowej

Formacja podstawowa trwa trzy lata. Podczas każdego roku uczestnicy formacji mają:

 • rekolekcje:

ROK I
– Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej (REMI) – 10-dniowe (letnie);
– Rekolekcje Ascetyczne Rycerstwa Niepokalanej (RAsMI) –  5-dniowe (zimowe);
ROK II
– Rekolekcje o Kościele Rycerstwa Niepokalanej (ROKMI) –  7-dniowe (letnie);
– Rekolekcje o Rycerstwie Niepokalanej (ROMI) – 5-dniowe (zimowe);
ROK III
– Rekolekcje Charyzmatyczne Rycerstwa Niepokalanej (RChMI) – 7-dniowe (letnie);
– Rekolekcje Apostolskie Rycerstwa Niepokalanej (RApMI) – 5-dniowe (zimowe)

 • spotkania w małej grupie (raz w tygodniu);
 • praktyki duchowe;
 • zadania wyrabiające dobre nawyki związane z życiem religijnym oraz kształtujące charakter;
 • rozmowy formacyjne (skrutynia);
 • lektury.

Kolejne lata formacji podstawowej (naciśnij na + aby rozwinąć):

Pierwszy rok formacji to przede wszystkim czas na własną formację, wzrost wiary i nawrócenie. Mniej jest w tym czasie zaangażowania na zewnątrz, żeby dać czas i przestrzeń do osobistego spotkania z Jezusem, doświadczenia wiary.
Ten rok rozpoczyna się Rekolekcjami Ewangelizacyjnymi MI. Oparte są one o kerygmat. Dają możliwość odnowienia fundamentów wiary i włączenia się do Rycerstwa Niepokalanej. Drugimi rekolekcjami podczas tego roku są Rekolekcje Ascetyczne MI. Poruszane są na nich ważne tematy dotyczące życia duchowego (cnoty i wady, modlitwa, etapy życia wewnętrznego, rachunek sumienia itp.).
Na spotkaniach w ciągu roku uczestnicy dzielą się owocami odprawianych codziennie medytacji Słowa Bożego i ćwiczeń duchowych.

Drugi rok ma wprowadzić uczestników bardziej w życie Kościoła, a w nim w Rycerstwo Niepokalanej. W pracy nad sobą zwraca się jeszcze większą uwagę na osobistą tożsamość jako katolików i Rycerzy Niepokalanej. To czas głębszego zastanowienia się nad swoim osobistym powołaniem, rozejrzenia się wokół siebie (popatrzenia na swoją rodzinę, parafię, znajomych) i odkrywania, do kogo Niepokalana chce posłać.
Na Rekolekcjach o Kościele, które odbywają się w wakacje, uczestnicy poznają podstawy nauczania Kościoła na temat apostolstwa świeckich, liturgii, źródeł i celu Kościoła itp. Podczas zimowych rekolekcji otrzymują bardziej systematyczną wiedzę na temat Rycerstwa Niepokalanej i jego miejsca w Kościele.
Od tego roku uczestnicy rozpoczynają studiowanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, który jest omawiany w całości przez dwa lata.

Ten rok ma głębiej wprowadzić uczestników w charyzmat franciszkański, z którego narodziło się Rycerstwo Niepokalanej. Podejmowane tu tematy, to otwartość na działanie Ducha Świętego, nabożeństwo do Męki Chrystusa, tradycyjne franciszkańskie formy modlitw i nabożeństw, docenienie milczenia, w którym spotyka się Chrystusa. To również czas na poszerzenie swojej wiedzy religijnej, która jest niezbędna każdemu ewangelizatorowi, aby nie głosił herezji.

Tematy podejmowane przede wszystkim podczas zimowych Rekolekcji Apostolskich dotyczą głównie tego, co jest istotne przy organizowaniu akcji apostolskich, np.: prymat jedności z Chrystusem i modlitwy, jedność, bezinteresowność, wierność Kościołowi, prowadzenie ludzi do sakramentów, planowanie akcji ewangelizacyjnych. Na spotkaniach w małych grupach rozważane są III i IV część Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Po ukończeniu formacji podstawowej uczestnik może zostać ewangelizatorem MI. Może nim zostać członek SEN, który:

 • ukończył wszystkie lata formacji podstawowej;
 • odbył wszystkie rekolekcje przewidziane w programie formacji podstawowej;
 • przepracował ewentualne poważniejsze problemy odkryte podczas formacji;
 • wewnętrznie przyjął ducha MI oraz zasady formacji SEN i treści przekazane podczas przebytej formacji;
 • postanowił służyć dziełu ewangelizacji w duchu Rycerstwa Niepokalanej.
  Otrzymuje on specjalne błogosławieństwo i Krzyż Misyjny SEN.

Formacja stała

Na formacji stałej są wszyscy, którzy otrzymali Krzyż Misyjny SEN oraz inni chętni, którzy ukończyli już formację podstawową w SEN. Formacja trwa do końca życia lub rezygnacji uczestnika.

Na pierwszym roku formacji stałej uczestnicy rozeznają powołanie bycia animatorem MI. Zostać nimi mogą chętni, którzy:

 • wyrażą na piśmie swoją wolę służenia Niepokalanej jako animator MI;
 • mają wystarczającą dojrzałość, aby wziąć odpowiedzialność za innych;
 • odbędą zimowe (5-dniowe) Rekolekcje Animatorskie Rycerstwa Niepokalanej (RAnMI);
 • otrzymają akceptację moderatora głównego SEN.

Podczas formacji stałej członkowie SEN mają spotkania formacyjne raz lub kilka razy w miesiącu oraz powinni raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach. Formacja ta jest bardziej zróżnicowana i otwarta. Jej forma zależy od okoliczności. Obowiązują tu jednak praktyki duchowe, które były obecne na formacji podstawowej. Podejmuje się tu tematy związane z Rycerstwem Niepokalanej, życiem duchowym, życiem Kościoła, parafii, wspólnoty, itp. Jest tu miejsce na konferencje, warsztaty, spotkania modlitewne, spotkania organizacyjne, itd.

Formacja stała jest potrzebna, gdyż osoby, które są przewodnikami dla innych muszą cały czas samemu się doskonalić: pogłębiać swoją relację z Bogiem i Niepokalaną, uczyć się coraz bardziej kochać, a także rozwijać swoje kompetencje.

Spotkania tylko dla członków SEN (2019/2020)

Rejon harmęski

Miejsce: Centrum św. Maksymiliana, ul. Franciszkańska 12, 32-600 Harmęże
Dla członków formacji stałej:
Prowadzący: o. Arkadiusz M. Bąk.
Termin: .

Grupa roku III+ formacji podstawowej:
Prowadzący: o. Arkadiusz M. Bąk.
Termin: czwartki o godzinie 18.45.

Grupa roku III formacji podstawowej:
Prowadzący: a. Aneta Gierbuszewska.
Termin: soboty o godzinie 19.00.

Grupa roku II formacji podstawowej:
Prowadząca: a. Ilona Kwaśny.
Termin: piątki o godzinie 19.00.

Rejon łódzki

Dla członków formacji stałej:
Miejsce: 
Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej, ul. Rzgowska 41a, 93-008 Łódź.
Prowadzący: o. Hubert Burba.
Termin: co druga środa o godzinie 18.30.

Miejsce: Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej, ul. Rzgowska 41a, 93-008 Łódź.
Grupa roku I formacji podstawowej:
Prowadząca: a. Aneta Herman.
Termin: wtorki o godzinie 18.30.

 

Rejon niepokalanowski

Dla członków formacji stałej:
Miejsce:
  Niepokalanów Lasek, Teresin, ul. Teresińska 32, Klasztor Ojców Franciszkanów.
Prowadzący: o. Robert M. Stachowiak.
Termin: raz na kwartał, środy.

Rejon siedlecki

Dla członków formacji stałej:
Miejsce: 
Salki przy kościele pw. św. Maksymiliana, ul. Kazimierzowska 128, 08-110 Siedlce.
Prowadzący: o. Grzegorz M. Owsianko.
Termin: I sobota miesiąca, godzina 18.30.

Rejon skarżyski

Miejsce: Klasztor Ojców Franciszkanów, ul. Rynek 64, 26-100 Skarżysko Kamienna.
Dla członków formacji stałej:
Prowadzący: o. Daniel Śliwiński.
Termin: czwartki.

Grupa roku III formacji podstawowej:
Prowadząca: o. Daniel Śliwiński, a. Anna Żulicka.
Termin: wtorki.

Grupa roku II formacji podstawowej:
Prowadzący: a. Wiesława Górlicka, a. Ewa Sałek.
Termin: wtorki.

Grupa roku I formacji podstawowej:
Prowadząca: a. Barbara Chatys, a. Bogumił Górlicki.
Termin: wtorki.

Rejon warszawski

Dla członków formacji stałej:
Miejsce:
Liceum Sióstr Nazaretanek, ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa.
Prowadząca: s. Bożena Kamińska, nazaretanka.
Termin: wtorki i czwartki, dwa razy w miesiącu.

Miejsce: Warszawa, ul. Zakroczymska 1, Klasztor Ojców Franciszkanów.
Grupa roku III formacji podstawowej:
Prowadząca: a. Paweł Korneta, a. Katarzyna Gilewicz.
Termin: poniedziałki, 19:45.

Grupa roku II formacji podstawowej:
Prowadzący: a. Elżbieta Słupecka.
Termin: środy, 20:00 .

Grupa roku I formacji podstawowej:
Prowadzący: a. Małgorzata Kozik.
Termin: środy, 20:00.