Maria!
Wraz z ojcem Hubertem — moderatorem SEN w Skarżysku Kamiennej zagłębimy się w temat czułości. Przez cały adwent rozważamy intencję Rycerstwa Niepokalanej na grudzień — Aby Dzieciątko Jezus pociągało nas swoją czułością i napełniało pokojem tak potrzebnym sercom rozczarowanym i pozbawionym sensu życia.