Maria!
Wraz z ojcem Danielem — moderatorem SEN w Siedlcach zagłębimy się w temat pokoju. Przez cały adwent rozważamy intencję Rycerstwa Niepokalanej na grudzień — Aby Dzieciątko Jezus pociągało nas swoją czułością i napełniało pokojem tak potrzebnym sercom rozczarowanym i pozbawionym sensu życia.