Maria!
Wraz z ojcem Arkadiuszem — moderatorem SEN w Harmężach zagłębimy się w temat sensu życia. Przez cały adwent rozważamy intencję Rycerstwa Niepokalanej na grudzień — Aby Dzieciątko Jezus pociągało nas swoją czułością i napełniało pokojem tak potrzebnym sercom rozczarowanym i pozbawionym sensu życia.