Maria!
Wraz z ojcem Tomaszem — moderatorem SEN w Łodzi zagłębimy się w temat rozczarowania. Przez cały adwent rozważamy intencję Rycerstwa Niepokalanej na grudzień — Aby Dzieciątko Jezus pociągało nas swoją czułością i napełniało pokojem tak potrzebnym sercom rozczarowanym i pozbawionym sensu życia.