Zapraszam wszystkich chętnych na Adorację Najświętszego Sakramentu, którą animować będzie wspólnota SEN z Warszawy. Odbędzie się ona w piątek 18 stycznia 2019 roku w kościele Ojców Franciszkanów pw. Stygmatów św. Franciszka w Warszawie przy ul. Zakroczymskiej 1. Najpierw, o godzinie 19.00 Msza św. a potem adoracja do godziny 21.00. Po niej agapa.

a. Sylwia Kańkowska
administrator rejonu warszawskiego SEN