„Każda dusza, która wierzy, poczyna w sobie i rodzi Słowo Boże i rozpoznaje Jego dzieła”.
św. Ambroży

Życzę Wam, by te święta Narodzenia Pańskiego A.D. 2018, nie tylko uświadomiły Wam, że dwa tysiące lat temu przyszedł na świat prawdziwy Człowiek i Bóg. Niech nie będą one tylko przypomnieniem, że na końcu świata Jezus przyjedzie powtórnie. Życzę Wam, by te święta sprawiły w Was głęboką przemianę i uświadomiły Wam prawdę, że przez wiarę i przyjmowanie Komunii Świętej poczynacie i rodzicie Chrystusa w swoich sercach.

Każdy więc dzień, niech będzie coraz głębszym przylgnięciem do Boga. Niech On – mieszkający w naszych sercach, króluje nie tylko w nich, ale niech przez nasze działanie (jako narzędzia w rękach Niepokalanej) poczyna się i rodzi Chrystus w sercach innych ludzi.

W tym wielkim dziele miłości i ewangelizacji, niech pomaga nam Ta, której się całkowicie oddaliśmy – Niepokalana. Niech Ona pomaga nam w nieustannym staraniu się o nawrócenie i uświęceniu siebie i innych.

o. Robert Maria Stachowiak
moderator główny SEN