W Niepokalanowie Lasku, w dniach 29-30 maja 2020 r. odbyły się Dni skupienia dla kandydatów na Ewangelizatorów SEN. Poprowadził je moderator SEN – o. Robert Maria Stachowiak. Czas ten to przede wszystkim zawierzanie przyszłości Panu Jezusowi i Niepokalanej. Msze Święte, adoracja nocna, konferencje i inne modlitwy miały wzmocnić kandydatów przed pełnym pójściem drogą ewangelizacji w SEN, Rycerstwie Niepokalanej i Kościele.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która w tym roku przypadła w niedzielę 31 maja, nastąpiła ceremonia Błogosławieństwa Ewangelizatorów Rycerstwa Niepokalanej i wręczenia Krzyży Misyjnych SEN. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił wikariusz Prowincji warszawskiej Ojców Franciszkanów – o. Piotr Szczepański. W Eucharystii uczestniczyli wierni zarówno na miejscu, jak również, z powodu panującej epidemii, także przez łącza internetowe.

Wśród koncelebransów byli m.in. o. Stanisław Maria Piętka – prezes stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce, o. Grzegorz Maria Szymanik – gwardian Niepokalanowa i asystent narodowy Rycerstwa Niepokalanej, oraz o. Daniel Śliwiński – moderator rejonu skarżyskiego SEN. Uroczystego błogosławieństwa i wręczenia Krzyży Misyjnych SEN 9 nowym ewangelizatorom Mamudzielił o. Piotr Szczepański.

o. Robert Maria Stachowiak

Fot. Anna Bednorz (zdjęcia TUTAJ)